Mida me teeme?


 betooni– ja vundamenditööd
 majakarbid
 puitehitised
 müüritööd
 fassaaditööd
 katuse paigaldus- ja parandustööd
 soojustustööd
 välisviimistlus
 siseviimistlus– ja plaatimistööd
 renoveerimine
 siseviimistlus– ja maalritöö
 ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objektide konserveerimine ja restaureerimine - reg. nr: E 615/2011

Kes me oleme?

OÜ Redo Ehitus on asutatud 2005 aastal.
Põhitegevus on ehitus.
Ehitustegevuse käigus renoveerime vanu ja ehitame uusi elumaju, ärihooneid ja muid olmeobjekte.
Põhiliseks ehitusteenuseks on üldehitus (maja “vundamendist võtmeni”) ja remonditöö.
Meie ehitustööde tellijateks on riigi- ja omavalitsused, eraettevõtted ja eraisikud.